Етикети

, ,

Взех кутийка Кока Кола от 330 мл.
Оказа се, че рН е 2.5
Използвах 20 мл 1 М Натриева основа за достигане на рН 7.4 /рН на кръвта/.

Не е нещо невероятно като резултат, но все пак бях силно изненадан от киселинността на тази напитка!
Ако се замислим колко ли калций ще се извлече от костите в резултат на консумацията, косата ми побелява!

Не смятам да пия повече Кока Кола. Че то рН на стомашния сок е около 2, та никак не се радвам да поемам течности с рН, което е „само малко“ по-малко киселинно от него. Ако ще и скалата да е логаритмична и това „малко“ да е няколко пъти.

Мислите ли, че има как да сметнем колко калций се извлича от костите при консумация? Някакъв експеримент да измислим?
Мислих си да взема кост и да я топна в кока-кола и да видя с колко се променя масата на костта от топването до достигане на рН 7.4. Но и този експеримент може да е доста встрани от истината. Макар че то си се знае, че фосфорът и калция са свързани и вероятно можем да пресметнем стихиометрично колко калций ще се извлече, без да има нужда от експерименти никакви.

На практика Кока колата не отива до костите, за да ги разруши, никой не би могъл да твърди обратното. Но калцият и фосфорът са свързани – затова един хранителен режим трябва да бъде съобразен и балансиран по отношение на приема на фосфор и калций. Така например, ако видим, че храната ни е богата на фосфор, трябва да увеличим и приема на калций и обратно – ако е бедна на фосфор – да намалим приема на калций.
Когато учих хранене са селскостопанските животни, това беше един от фактите, на които винаги ни обръщаха внимание – хранителния режим балансиран ли е по отношение на фосфор и калций.
Човекът, понеже не е растение, не е и гъба, не прави изключение.

Наскоро четох една статия за инсулинотропното действие на изкуствените подсладители, както и за стимулиращия им ефект върху секрецията на инкретини – което за мен еднозначно демонстрира, че подсладителите трябва да бъдат избягвани. Също така четох и едно клинично проучване за напитка, съдържаща комбинация от захари и подсладители сравнена срещу същата напитка без подсладителите – и се оказа, че инсулиновата секреция е различна при натоварване /измерват я 30 мин след началото на натоварването/. Този експеримент не е напълно еднозначен, защото не казва какво става с инсулиновата секреция в момента на приема на течността, а ни говорят за ефекта след 30 минути физическо натоварване, но имайки предвид опитите ин витро, вероятно имаме мощна инсулинова секреция в началната фаза, съпроводена с падане на нивата в последващата фаза.
Така че аз не виждам големи митове за вредния ефект на подсладителите (но за тях ще пиша отделна публикация, тъй като има доста информация, която си заслужава да бъде споделена) и фосфорната киселина върху човешкия организъм.