Етикети

, , , ,

Старая се да се движа.

Движението е старание.

Сменям настроенията си.

Настройвам „Смени“-те си.

Редувам гледната си точка.

Гледам точки във редица.

Опитвам се да се разбера.

Разбирам се да се опитвам.

Един стил може ли да бъде кадър.

Кадърът да стане стил?

Повтарям си на ум да не повтарям.

А да следвам своя жизнен път.